U bent hier

Verklaring betrokkenheid bij het milieu

Wij werken aan continue verbetering. Dit doen wij onder andere door de impact die onze products en faciliteiten op het milieu hebben zo klein mogelijk te maken.

Onze inzet gaat verder dan het voldoen aan wettelijke voorschriften. Wij stellen een gezonde omgang met het milieu centraal bij het nemen van ondernemingsbeslissingen. Onze milieuprincipes zijn voor ons een leidraad en daardoor houden wij in alle aspecten van onze bedrijfsvoering rekening met het milieu.

enviromental-commitment-amada-miyachi-europe.jpg

Productinitiatieven

Bij de ontwikkeling van een nieuw product maken we een zorgvuldige afweging van de potentiële energiebesparing, de chemische samenstelling en kijken we tevens hoe we het gebruik van natuurlijke hulpbronnen kunnen verminderen. Ook werken wij aan het verminderen van afval door het bevorderen van recycling om milieubewuste producten te creëren, zoals onze nieuw ontwikkelde elektrische voedingen.

Verkoop van products die voldoen aan de RoHS-richtlijn

Lang voordat andere bedrijven dit deden, introduceerden we initiatieven om het gebruik van milieugevaarlijke stoffen te verminderen. Sinds 2008 produceren en verkopen we producten die voldoen aan de RoHS-richtlijn.

Zes gevaarlijke stoffen worden door de RoHS-richtlijn verboden:

  • Lood en zijn verbindingen
  • Cadmium en zijn verbindingen
  • PBB's
  • Zeswaardig chroom en zijn verbindingen
  • Kwik en zijn verbindingen
  • PBDE's