U bent hier

Verklaring over gegevensbescherming

 

Toepassingsgebied

Deze verklaring over gegevensbescherming informeert u over het beleid van AMADA WELD TECH GmbH met betrekking tot uw gegevens. De verklaring over gegevensbescherming is gebaseerd op de terminologie die door de Europese regelgevers is gebruikt bij het aannemen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Deze verklaring over gegevensbescherming heeft betrekking op het verzamelen, verwerken en gebruiken van zowel persoonsgegevens als niet-persoonlijke gegevens. Persoonsgegevens zijn informatie over een bepaalde of identificeerbare natuurlijke persoon die betrekking heeft op hem of haar persoonlijk of zijn of haar omstandigheden. Niet-persoonlijke gegevens zijn gegevens die niet kunnen worden gekoppeld aan een bepaalde of identificeerbare persoon, bijvoorbeeld gegevens over algemeen gebruik van de website.

Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, andere wetten inzake gegevensbescherming die van toepassing zijn in de lidstaten van de Europese Unie, en andere bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming is:

AMADA WELD TECH GmbH
Lindberghstrasse 1
DE-82178 Puchheim
Duitsland

Functionaris voor gegevensbescherming

AMADA WELD TECH GmbH heeft besloten om de rol van functionaris voor gegevensbescherming extern toe te wijzen aan INTARGIA Managementberatung GmbH, Max-Planck-Straße 20, 63303 Dreieich, Duitsland.

Toegangsgegevens

Het is over het algemeen mogelijk om deze website te gebruiken zonder persoonsgegevens openbaar te maken. Bij het krijgen van toegang tot een pagina van onze website en telkens wanneer u verzoekt om een bestand, worden toegangsgegevens met betrekking tot dit proces opgeslagen in een logboekbestand. Het logboekbestand bevat: de pagina vanaf waar om het bestand is verzocht, de naam van het bestand, de datum en tijd van het verzoek, het volume overgedragen gegevens,
de toegangsstatus (bestand overgedragen, bestand niet gevonden enz.) en een beschrijving van het type besturingssysteem en de gebruikte internetbrowser. De opgeslagen gegevens kunnen niet worden gebruikt om uw identiteit af te leiden en worden uitsluitend voor statistische doeleinden geanalyseerd.

Cookies

Deze website gebruikt alleen functionele en analytische cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen. Uw browser heeft toegang tot deze bestanden. Het gebruik van cookies verbetert de gebruikerservaring en veiligheid op deze website.

De meeste browsers bieden een optie om geen cookies te accepteren. Opmerking: Als u deze instellingen selecteert, hebt u mogelijk geen toegang tot alle functies van deze website.

Omgang met persoonsgegevens

We verzamelen, gebruiken en delen uw persoonsgegevens alleen als dit wettelijk is toegestaan of als u toestemming hebt gegeven voor het verwerken van uw gegevens.

Omgang met contactinformatie

Als u contact met ons opneemt via een van de contactopties die we aanbieden, wordt uw informatie opgeslagen zodat ernaar kan worden verwezen ten behoeve van het verwerken en beantwoorden van uw vraag. Deze informatie wordt niet gedeeld met derden.

Rechten van de gebruiker: informatie, correctie en verwijdering

Als gebruiker kunt u op verzoek kosteloos informatie ontvangen over welke persoonlijke informatie betreffende u is opgeslagen. Als uw verzoek niet in tegenspraak is met een wettelijke verplichting om gegevens op te slaan (bijvoorbeeld het bewaren van gegevens), hebt u recht op correctie van onjuiste gegevens en blokkering of verwijdering van uw persoonsgegevens.

Gegevensbescherming met betrekking tot sollicitaties en het sollicitatieproces

De verwerkingsverantwoordelijke verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van werkzoekenden om het sollicitatieproces uit te voeren. Het verwerken kan ook elektronisch worden gedaan. Dit is vooral het geval wanneer een sollicitant de vereiste sollicitatiedocumenten elektronisch naar de verwerkingsverantwoordelijke stuurt, bijvoorbeeld per e-mail of via een online formulier op de website. Als de verwerkingsverantwoordelijke een arbeidsovereenkomst met een sollicitant sluit, worden de doorgegeven gegevens ten behoeve van de arbeidsrelatie opgeslagen in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Als er geen arbeidsovereenkomst met de sollicitant wordt gesloten door de verwerkingsverantwoordelijke, worden de sollicitatiedocumenten binnen de wettelijk bepaalde termijn verwijderd.

Minimalisering van de gegevensverwerking

We slaan persoonsgegevens in overeenstemming met de beginselen van een zo beperkt mogelijke gegevensopslag alleen op zolang dat noodzakelijk is of is vereist door de wet (wettelijke bewaartermijn). Als het doeleinde voor de verzamelde informatie ophoudt te bestaan of als de bewaartermijn eindigt, blokkeren of verwijderen we de gegevens.

Wijzigingen aan de verklaring over gegevensbescherming

AMADA WELD TECH GmbH herziet en wijzigt deze verklaring over gegevensbescherming van tijd tot tijd. We raden daarom aan dat u de regels van deze verklaring over gegevensbescherming van tijd tot tijd leest om ervoor te zorgen dat u weet hoe AMADA WELD TECH GmbH gegevens verzamelt, verwerkt en gebruikt.

Extra informatie

Als u vragen hebt met betrekking tot onze verklaring over gegevensbescherming, schrijft u naar infode@amadaweldtech.eu. Voor algemene vragen gebruikt u het contactformulier op onze website.