U bent hier

Gedragscode

Dave Fawcett, CEO & President – Europe and America​

AMADA WELD TECH voert al haar activiteiten uit in volledige conformiteit met de wetten, regels en voorschriften van de landen waarin wij actief is. Wij moedigen alle deelnemers - medewerkers, partners, leveranciers en klanten - aan om verder te gaan dan alleen de naleving van de wet en op basis van internationaal erkende normen de sociale en ecologische verantwoordelijkheid en bedrijfsethiek naar een hoger niveau te tillen.

Bij AMADA WELD TECH zetten wij ons in om de mensenrechten van werknemers te respecteren en hen te behandelen met waardigheid en respect zoals door de internationale gemeenschap wordt bepaald. Dit geldt voor alle werknemers, met inbegrip van tijdelijke werknemers, migranten, studenten, uitzendkrachten, directe werknemers en alle overige werknemers.

Bij AMADA WELD TECH weten we dat naast het verminderen van het aantal gevallen van werkgerelateerde verwondingen en ziektes, een veilige en gezonde werkomgeving leidt tot een verhoging van de kwaliteit van onze producten en diensten en consistentie van de productie. Dit zorgt ervoor dat het personeel in dienst blijft en dat het moreel verbetert. We erkennen eveneens dat voortdurende input door en opleiding van werknemers essentieel is voor het identificeren en verhelpen van gezondheids- en veiligheidsproblemen op de werkvloer.

Bij AMADA WELD TECH erkennen we dat verantwoordelijkheid voor het milieu een integraal onderdeel is van het maken van producten van wereldklasse. Bij onze productieactiviteiten dienen nadelige gevolgen voor samenleving, milieu en natuurlijke hulpbronnen te worden geminimaliseerd, terwijl de gezondheid en veiligheid van de bevolking beschermd dienen te worden.

Om te voldoen aan sociale verantwoordelijkheden en om commerciële successen te behalen, zullen wij bij AMADA WELD TECH en bij onze agenten de hoogste ethische normen handhaven.

AMADA WELD TECH heeft managementsystemen opgezet met als doel de hierboven vermelde zaken. De managementsystemen zijn ontworpen om het volgende te waarborgen:

  1. naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving en de eisen van de klant met betrekking tot onze activiteiten en producten;
  2. conformiteit met deze gedragscode; en
  3. identificatie en beperking van operationele risico's gerelateerd aan deze code.

De code moet ook dienen om de voortdurende toevoer van verbeteringen te bevorderen.